پشتوانه فکری و فلسفی برای طراحی وب

لینک مطلب از وبلاگ دکتر بوترابی:

وجود پشتوانه فکری و فلسفی برای فعالیتهای هنری از اهمیت زیادی برخوردار است و اصولا شکل گیری مکاتب و سبکهای هنری ربط زیادی به همین مبانی دارند.
در حوزه طراحی وب نیز باید منتظر ارتقای سطح عمومی طراحان از استفاده کنندگان ابزار به صاحبان سبک بود. شاید تقسیم بندی های محتوایی در حوزه طراحی وب نیازمند حضور بیشتر طراحان نخبه در جامعه مجازی برای انتقال تجارب قبلی به وب باشد.

/ 1 نظر / 74 بازدید